امیرحسین موسوی

video 1

توضیحات

پروژه طراحی و ساخت سردر ورودی سفارت کره جنوبی در ایران که در سال 2019 انجام گرفت.

در این پروژه علاوه بر زیبایی و شکوه باید به آیتم استقامت و امنیت هم توجه ویژه میشد تا پرسنل امنیتی سفارت برای کنترل ورود و خروج بدون دغدغه و نگرانی و همینطور به راحتی از محیط داخلی محافظت کنند.

با تشکر از نگاه شما