امیرحسین موسوی

video 3

توضیحات

پروژه طراحی و اجرای فول بازسازی در منطقه سعادت آباد تهران که با توجه به قدمت و مشکلات کاربری محیط های قبلی مجبور به  تغییر کامل نقشه و  جابجایی فضاهای مختلف در واحد مذکور شدم .
با سپاس از نگاه شما